Årlig verdi av svensk innsjø: Over 115 milliarder kroner

Kunsten å sette prislapp på naturens økosystemer er noe relativt nytt innen internasjonal forskning. Å ta denne prislappen i bruk i offentlige forvaltning er derfor en ennå ferskere utfordring. Dette er temaet for en internasjonal workshop som NIVA arrangerer 18. - 19. november med noen av Europas ledende forskere.

Søkelyset er rettet mot verdisetting av vannets økosystemer og hvordan denne nye kunnskapen kan komme til nytte i europeisk og nasjonal vannforvaltning.

Under workshopen kommer bl.a. en spennende studie fra Sverige til å presenteres. I den har forskere forsøkt å sette en samfunnsøkonomisk prislapp på Mälaren som drikkevannskilde for Stockholmsregionen. Og den verdien de kom fram til var ikke til å kimse av. 115 milliarder norske kroner årlig landet de på. Det utgjør til sammenligning ca. en åttendedel av hele det årlige svenske statsbudsjettet. Hvordan de kom fram til beløpet og hvordan man skal kunne benytte seg av det i vannpolitikk- og forvaltning er noe som skal presenteres og diskuteres under workshopen.

>> Mer informasjon og program for Joint EurAqua – WssTP workshop

Kontakt:

Sindre Langaas, forskningsleder NIVA.

Sist oppdatert 17.09.2015