Alt klart for fremragende forskning

Avtalen er underskrevet og dermed er NIVA og de andre partnerne i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) klare til å starte arbeidet. Norges forskningsråd har tildelt CERAD status som senter for fremragende forskning, og målet er å bli verdensledende.

Onsdag 23. mai møttes partnerne i CERAD på Ås, for å formalisere det nye samarbeidet.

- Med denne avtalen åpner det seg nye muligheter og nye former for samarbeid innen forskningen. Det er nå arbeidet vårt virkelig begynner, sier CERAD-leder Brit Salbu, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til universitetets nettsted.

cerad_sff-plakett.jpg
NIVAs Merete Ulstein og Dr. Knut Erik Tollefsen med plaketten, som skal skrus opp på veggen for å markere at NIVA
nå er en del av et senter for fremragende forskning. Ulstein er NIVAs administrative koordinator for CERAD, Tollefsen
er faglig koordinator.


CERAD vil blant annet gjennomføre effekt- og risikovurderinger knyttet til utslipp av radioaktivt materiale og stråling. Målet for senterets forskning er å frambringe ny kunnskap og vitenskapelige metoder, og med det bidra til bedre beskyttelse av helse og miljø.

NIVA skal bidra med sin spisskompetanse fra flere fagfelt.

- Vi skal bidra særlig innen økotoksikologi, studier av effekter av ulik eksponering, samvirket av forskjellige forurensninger og stressfaktorer, samt utvikling av modeller for spredning og risikovurdering, sier faglig koordinator for NIVAs bidrag til CERAD, Dr. Knut Erik Tollefsen.

NIVAs Prosjektdirektør og administrativ koordinator Merete Ulstein ser fram til å følge samarbeidet med de nye partnerne.

- Noen av våre partnere i CERAD kjenner vi godt, mens andre er nye bekjentskaper. Vi ser fram til å være med på å utvikle et internasjonalt senter, som skal være ledende innen forskning på radioaktivitet, sier hun.

Sentre for fremragende forskning (SFF) er Forskningsrådets fremste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Ordningen har et særlig fokus på langsiktighet og stabil finansiering. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

CERAD er et fellesprosjekt mellom Universitetet for miljø- og (UMB) og Statens Strålevern (NRPA), i samarbeid med Norsk Veterinærhøgskole (NVH), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Folkehelseinstituttet (NIPH) og Norsk Meteorologisk Institutt (NMI).

Sist oppdatert 17.09.2015