Anerkjennes for å fremme risikovurdering

I forvaltningssammenheng er vurdering av bioakkumulering av forurensning i naturen ofte forbundet med stor datausikkerhet. I tillegg ser man ofte dårlig samsvar mellom laboratorie- og feltundersøkelser. En artikkel som tar for seg disse problemstillingene har nå mottatt anerkjennelser.

Hvert år vurderer redaktørene i Integrated Environmental Assessment and Management (IEAM) og Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) hvilke av årets publiserte artikler som har bidratt mest til å bringe feltene miljøvitenskap og økotoksikologi fremover.

I den nylige vurderingen av fjorårets publiserte artikler falt ett av valgene på artikkelen "Explaining differences between bioaccumulation measurements in laboratory and field data through use of a probabilistic modeling approach". Artikkelen er hedret med "Best Paper Award 2012 Honorable Mention".

NIVAs forsker Anders Ruus er en av medforfatterne.

- Til arbeidet med artikkelen har man har brukt en modelleringstilnærming, for å se på viktigheten av ulike variabler som avgjør hvordan miljøgifter akkumuleres i organismer. Resultatene viser at de avgjørende faktorene er forskjellige på ulike trinn i næringskjeden. Med denne kunnskapen har forskere nå litt bedre forutsetninger for å identifisere hvilke variabler det kan være lurt å fokusere på i videre arbeid, sier han.

I tillegg har en komité fra Society of Toxicology Risk Assessment Specialty Section plassert artikkelen som en av de “Top 10 Best 2012 Papers Advancing the Science of Risk Assessment”.

Ruus er glad for utmerkelsene, men understreker at han kun har bidratt med en liten del av et stort arbeid.

-  Her har over ti forskere fra fem land jobbet sammen, ledet av Henriette Selck fra Universitetet i Roskilde. Det er både morsomt og lærerikt å jobbe sammen med så flinke forskere, sier Ruus.

 

Sist oppdatert 17.09.2015