Angår klimaendringene havbruksnæringen?

Utnytt dagene under oppdrettsmessen Aqua Nor til faglig oppdatering. NIVA har gleden av å invitere til fagseminar om hvordan klimaendringer vil påvirke oppdrettsnæringen og hva som kan gjøres.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----


Vi takker alle som deltok på fagseminaret 15. august 2013. De fleste presentasjonene fra seminaret kan lastes ned som .pdf-filer her.


I år har vi valgt å fokusere på klimaendringer, og hvordan dette vil påvirke oppdrettsnæringen både i Norge og globalt på kort og lang sikt. Sentrale temaer er klimaendringer og endringer i det marine miljø,
endringer som har betydning for settefisknæringen, endret smittepress og ikke minst fokus på hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Første del av seminaret er på norsk, mens del to er på engelsk.

I tillegg til faglig påfyll blir det åpent hus i NIVA Region Midt-Norges nye lokaler, med vin- og matservering.

Som foredragsholdere har vi blant andre fått med oss seniorforsker Richard Bellerby fra NIVA, som har koordinert AMAPs (Arctic Monitoring and Assessment Programme) arbeid med kartlegging av havforsuring. Fra NIFES har vi med oss Ernst Morten Hevrøy, som vil fortelle om deres arbeid med hvordan høye sjøvannstemperaturer påvirker appetitt og tilvekst hos laks og regnbueørret i oppdrett.
 

  • Seminaravgift: NOK 1000,- (inkludert servering)
  • Påmelding: E-post til inger.berger@niva.no eller telefon 950 54 551 innen 10. august
PROGRAM
Norsk Del
14.00 -14.10
Velkommen
Åse Åtland, NIVA
 
14.10 - 14.30
Klima og endret vannkvalitet i ferskvann – nye utfordringer for settefisknæringen?
Øyvind Kaste og Åse Åtland, NIVA
 
14.30 - 14.50
Endret smittepress på grunn av endret klima – mulige tiltak?
Helge Liltved, NIVA
 
14.50 - 15.10
Alger og maneter – en større trussel ved endret klima?
Trine Dale, NIVA
 
15.10 - 15.20
Hvordan påvirker høye sjøvannstemperaturer appetitt og tilvekst hos laks og regnbueørret?
Ernst Morten Hevrøy, NIFES
 
15.20 -16.00
Kaffepause
Fortsettes med engelsk del
16.00 - 16.20
Keynote about climate change - marine effects
Richard Bellerby, NIVA
 
16.20 - 16.40
Climate change effects on aquaculture and adaptation measures with particular reference to Asia
Patrick White, Akvaplan-NIVA
 
16.40 - 17.00
Fish health challenges to come
Mark Powell, NIVA
 
17.00 - 17.20
Climate change can increase problems with early maturation in salmon aquaculture, but knowledge about genes controlling puberty can provide mitigating solutions
Dr. Geir Lasse Taranger, Institute of Marine Research, Norway
 
17.20 - 17.40
Experiences from Chile – floods and the relevance of RAS
Xavier Gutierrez, NIVA Chile
 
17.40 - 18.00
Wrapping up
Claus Beier, NIVA
 
18.00 and onwards
Reception, wine and food
 
Velkommen!
 
Sist oppdatert 16.09.2015