Avstår fra fiske av frykt for gift

Folk bruker ikke det forurensede Sulitjelma-vassdraget til fiske og friluftsliv, selv om fiskebestanden er brukbar og fisken inneholder lave metallnivåer.

Forurenset vann fra gruveganger og lekkasjer fra avfallslagre fører til at metallholdig vann renner inn Langvatnet, som er øverste innsjø nedstrøms for de nedlagte gruvene i Sulitjelma.

Fisken i området rundt utslippene er likevel trygg og spise, viser nye undersøkelser fra NIVA, gjennomført på oppdrag for Direktoratet for mineralforvaltning.

Sist oppdatert 17.09.2015