Ballastvannkonvensjonen,”The Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments” (BWMC), ble vedtatt av IMOs medlemsland i februar 2004. Den påbyr alle skip over en gitt størrelse å installere godkjente ballastvannrenseanlegg.

Amerikanske myndigheter har valgt å stille egne krav for skip som opererer i amerikanske farvann. Disse reglene ligner mye på IMO-konvensjonen, men kvalitetssikring av metodene er mer detaljert og krevende. Rederier som vil operere langs USAs kyster, må derfor ha anlegg som er testet og godkjent i henhold til disse kravene.

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) samarbeider med tre norske leverandører av UV-systemer - Optimarin AS, Knutsen Ballastvann AS og MMC Technology AS - samt utvikleren av et filtersystem - Trilobite Microsystem AS – i å videreutvikle og optimalisere renseteknologier for ballastvann som kombinerer filtrering og ultrafiolett bestråling.

Kontakt:

Stephanie Delacroix, NIVA

Sist oppdatert 17.09.2015