Ballastvannkonvensjonen trer i kraft fra september 2017

Finland har nå ratifisert ballastvannkonvensjonen. Det innebærer at konvensjonen trer i kraft neste september, 12 år etter at den ble vedtatt.

Den internasjonale ballastvannkonvensjonen, utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, har i flere år vært nære ratifikasjon. Konvensjonen,”The Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments”, ble vedtatt av IMOs medlemsland i februar 2004. Her er det foreslått grenseverdier for innhold av bakterier, alger og dyreplankton som kan aksepteres i ballastvannet før det slippes ut i nye områder.  

Mer enn 80 prosent av verdens handelsvarer transporteres med skip. Med disse skipene flyttes også mellom 3 og 12 milliarder tonn ballastvann for å stabilisere skipene når de returnerer uten last.

Kravet for ikrafttredelse var 30 stater tilsvarende 35% av tonnasjen. Norge ratifiserte konvensjonen allerede i 2006, og med de siste, nylige signaturene - mer enn tolv år senere - er nå kravene for ikrafttredelse oppfylt.

>> Les også: Ny milepæl for NIVAs ballastvannteam: Innfrir amerikanske metodekrav

Den 8. september overleverte Finlands ambassadør dokumentet med Finlands godkjenning til IMOs generalsekretær Kitack Lim. Dermed har 52 stater ratifisert konvensjonen, som tilsvarer 35,1441% av verdens handelstonnasje. Det melder Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter at kravet er oppfylt, dvs. 8. september 2017.

1_solbergstrand.jpg
I testanlegget på Solbergstrand ved Drøbaksundet blandes sjøvann med marine organismer i store tanker før vannet pumpes til renseteknologien som skal testes. Dersom testorganismene drepes effektivt og ingen giftige forbindelser slippes ut, kan utstyret typegodkjennes. (Foto: Joachim Tørum Johansen, NIVA)

Norge er en stor skipsfartsnasjon og norske redere eier og driver en stor del av verdensflåten gjennom rederier registrert i andre land. Den norske offshoreflåten og riggflåten er blant de største i verden. Dermed er det naturlig at norske aktører er sentrale i utviklingen av renseteknologi for ballastvann. NIVA har i en årrekke vært i forskningsfronten på renseteknologi for ballastvann. Testanlegget på Solbergstrand i Drøbaksundet var den første internasjonalt godkjente teststasjon for både saltvann og brakkvann i 2005.

>> Les mer: Videreutvikler teknologien mot blindpassasjerer i ballastvann

>> Besøk Ballasttech-NIVAs hjemmesider

Sist oppdatert 01.11.2016