Biologisk mangfold - nye metoder og ny kunnskap

NIVA har i perioden 2011-2014 hatt et strategisk instituttprogram (SIS) med fokus på arter (identifisering), genetisk artsdiversitet samt metodeutvikling for eDNA.

Sted: CIENS Toppsenter, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 03.03.2015 ,11:30 - 16:00

Seminaret vil presentere helt nye resultater som gir innblikk i ny metodikk for å identifisere en rekke arter, samt hvordan det nåværende artsbegrepet ikke alltid er genetisk meningsfullt. Dessuten vil vesentlige
forhold omkring spredning av akvatiske organismer bli belyst, og våre muligheter for å påvise forekomsten av både svartelistede og rødlistede arter ut fra vannprøver (eDNA). Kunnskap om i hvilken grad ulike populasjoner samvirker er viktig for å kunne forvalte nøkkelarter og rødlista arter, og for å kunne planlegge bekjempingstiltak for uønskede arter.

>> Se full invitasjon

dsc_4799.jpg

Seminaret starter med felles lunsj fra kl. 11:30 til 12:30.

Kunnskapen fra SIS-en vil bli presentert både som foredrag og som postere, og vil avsluttes med en felles diskusjon om resultatenes anvendelse i forvaltning av biologisk mangfold.

Påmelding til Anja Synnestvedt Olsen  / tlf 98215430 senest 27. februar 2015. Seminaret er kostnadsfritt for deltakerne.

Sist oppdatert 17.09.2015