Biologisk mangfold venstremeny

"Vi treng kunnskap om dei viktigaste næringane og havmiljøets tilstand og utvikling. Det er viktig at samanhengen mellom påverknader og miljøkonsekvensar vert synliggjort - og effektane dokumentert"

- Klima- og Miljødepartementet

Kontakt NIVA om biologisk mangfold

Mats Walday

Sist oppdatert 15.03.2017