Blå frokost under Arendalsuka

Norge har store biologiske ressurser langs kysten gjennom sine omfattende tareskoger. Hva er dagens verdi på Norges undervannsregnskog og de økosystemtjenester den serverer det norske samfunnet? Hva er truslene? Norsk nettverk for blå skog (NBFN) inviterer til frokostseminar under Arendalsuka.

Sted: Grønt kunnskapssenter, FN-huset (1. etasje) - Teaterplassen 3, Arendal
Når: 19.08.2016 ,07:45 - 09:00

Norge har store biologiske ressurser langs kysten gjennom sine omfattende tareskoger. Disse ressursene bidrar allerede til og vil i økende grad bidra til det grønne skiftet og en blomstrende, kystbasert bioøkonomi. Tareskogen er et element i den post-fossile norske kystbioøkonomien, men hva er potensialet? Hva er dagens verdi på Norges undervannsregnskog og de økosystemtjenester den serverer det norske samfunnet? Hva er truslene? 

Frokostseminarets målgruppe er de som er interessert i  kystøkonomi, marin naturressurforvaltning, økosystemtjenester og miljøpolitikk.

Arrangører er Norwegian Blue Forests Network (GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet og Norsk Institutt for Vannforskning).

tarefoto-niva-janne_gitmark.jpg
(Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA)

Program

07.45-08.15    Lett frokost med tang, rundstykke, kaffe eller te og en “blå film” i bakgrunnen.
08.15-08.20    Peter Harris, direktør GRID-Arendal, ønsker velkommen og presenterer kort the Norwegian Blue Forest Network
08.20-08.30     Ola Elvestuen, nestformann i Venstre & leder av Stortingets Milljø og Energikommitte gir synspunkter på den blå skogens betydelse for norsk biobasert kystøkonomi, og kanskje også globalt..
08.30-08.45    Hege Gundersen, forsker NIVA, presenterer noen eksempler på verdien av norske (og nordiske) kystøkosystemer.
08.45-09.00    Spørsmål, diskusjon, og god tur til neste arrangement 

>> Les mer og påmelding

>> Besøk NBFNs hjemmeside

Sist oppdatert 22.08.2016