Bli med NIVA under vann

Fra kråkeboller og kongekrabbe til svartstjerner og sjøpølse. NIVA kartlegger hva som befinner seg under overflaten langs norskekysten.

Vannflaten er en barriere som gjør det umiddelbart vanskelig å observere undervannslandskapet, naturforholdene og ressursene i skjærgården og fjordene.

Brukerinteressene langs kysten er mange og konkurransen om arealene øker i omfang: fiskeri, havbruk, havbeite, vern av biologisk mangfold, sjøtransport, havner og marinaer, veibygging, kabler og rørledninger, industri, gruvedrift, uttak av sand og grus, turisme og friluftsliv, vassdragsregulering, sjøforsvar og kommunal infrastruktur. Det er krevende å veie de ulike interessene mot hverandre Kloke valg og beslutninger krever kunnskap. Mulige effekter av framtidige klimaendringer kompliserer disse avveiingene, og tilsier behov for en ekstra årvåkenhet overfor endringene som skjer i kystsonen og mekanismene bak disse endringene.

NIVA har i en årrekke kartlagt hva som befinner seg under overflaten. Bli med på en liten rundtur i videoen under.

Videoen viser, i kronologisk rekkefølge:

- Tareskog og seiyngel i Midt-Norge
- Kråkebolleørken i Finnmark
- Kongekrabbe i Finnmark
- Ruglbunn i Troms
- En skog av sjøpølser og sjønellik i Finnmark
- Svartstjerne i Midt-Norge
- Sylindersjøroser på sandbunn i Finnmark
- Rørbyggende børstemark i Finnmark

>> Les også: Flotte tareskoger, sørgelige kråkebolleørkener og annet snacks

Sist oppdatert 30.09.2016