Bråstopp for villfisken

Laks og ørret blir plutselig borte fra noen norske vassdrag. Folks inngrep i naturen gjør at fisken ikke klarer å svømme til gyteområdene. Og det blir verre for hver lille pytt og bekk som forstyrres av traktorveier eller kjøpesentre.

NIVA-forsker Morten Bergan har tredd på seg vadestøvler og vært høyt og lavt i mange av Norges vassdrag. Han er alltid på utkikk etter hvordan menneskelige inngrep i naturen gjør livet vanskelig for villfisk.

Bergan registrerer stadig nye og gamle inngrep, som hindrer eller stopper fiskevandringer.

Les rapporter om temaet:

Bergan: Anadrome vassdrag på Hitra, Sør Trøndelag; Vurderinger av vandringshindre, -barrierer og andre hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften (pdf), NIVA-rapport 6405-2012.

Bækken & Bergan: Overvåkning av kjemi og biologi i bekker ved utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Barkåker og Tønsberg 2009-2011 (pdf), NIVA-rapport 6346-2012.

Bækken & Bergan: Vandringsmuligheter for laksefisk ved vegkulverter, og potensial for vegforurensning av innsjøer i Sogn og Fjordane 2012 (pdf), NIVA-rapport 6335-2012.

Bækken & Bergan: Vandringsmuligheter for laksefisk ved vegkulverter, og potensial for vegforurensning av innsjøer i Rogaland 2012 (pdf), NIVA-rapport 6334-2012.

Bækken. & Bergan: Vandringsmuligheter for laksefisk ved vegkulverter, og potensial for vegforurensning av innsjøer i Hordaland 2012 (pdf), NIVA-rapport 6333-2012.

 

Sist oppdatert 17.09.2015