NIVA kan tilby effekt- og miljørisikovurdering av komplekse blandinger gjennom å måle miljøkonsentrasjoner, eksperimentell vurdering av effekter på ulike organismer og risikovurdering.

Kontakt:

Knut-Erik Tollefsen
Karina Petersen

Se også relaterte prosjekter:

HerbRisk
MixTox

Sist oppdatert 17.09.2015