De verdifulle blå skogene: Hva kan Norge gjøre for å sikre en bærekraftig utvikling?

Som en del av Arendalsuka vil NBFN - Det norske blå skog nettverket - med et seminar markere den offisielle åpningen av nettverket, presentere blå skog nasjonalt og internasjonalt, dens rolle i klimaarbeidet, som leverandør av andre viktige økosystemtjenester, og dens rolle i en voksende blågrønn bioøkonomi.

Sted: GRID-bygningen, Arendal
Når: 17.08.2015 ,14:00 - 15:30

program.jpg

>> Last ned programmet

Norge har med sin lange kystlinje og sterke tradisjonelle kobling til marine ressurser internasjonalt vært en sterk pådriver for bærekraftig bruk av marine biologiske ressurser, i første hånd fisk. I økende grad har også andre deler av de marine økosystemene fått fokuset rettet mot seg. En viktig driver for dette har vært klimaendringene og havets og kystens rolle i denne sammenheng.

Kystøkosystemene som har fått fellesnavnet ”blå skog” er svært viktige som «regulatorer» og lager for atmosfærisk karbon. Kunnskapen om dette er relativt ny. Dette gjelder kystøkosystemer som tareskog, mangrove, sjøgressenger og strandenger. Noen av disse er veldig effektive til å ta opp CO2 og lagre den i havbunnen, faktisk mer effektive enn tropisk regnskog. Samtidig er disse økosystemene også viktige produsenter av en rekke andre viktige tjenester og produkter til økonomisk og direkte nytte og gavn for kystbefolkningen, og kan i raskt økende grad også bidra til nasjonal blågrønn bioøkonomisk utvikling.

For bedre å kunne utnytte potensialet i den blå skogen og gjøre noe med de truslene som den står overfor, har GRID-Arendal, Norsk institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet etablert Norwegian Blue Forests Network. Formålet med nettverket er å mobilisere Norges fremste kompetansemiljøer i en nasjonal kraftsamling for å bidra til bærekraftig utvikling av Norges og verdens blå skoger.

>> Les mer om NBFN

>> Nettverkets hjemmesider

>> Arendalsuka

Sist oppdatert 17.09.2015