Ny innsikt i Oslo-folks narkotikabruk

Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt i narkotikabruken i Oslo. Forskerne har tatt prøver av kloakken i Oslo gjennom hele 2010. Resultatene viser blant annet økt bruk av narkotiske stoffer i helger og høytider, og ti ganger normal ecstacy-bruk i første halvdel av mai.

Passiv prøvetakerPassive prøvetakere har vært plassert ut ved Veas renseanlegg, som renser avløpsvannet for en stor andel av Oslos befolkning. Filtrene er blitt byttet to ganger i måneden og analysert.

Prosjektet er gjennomført av NIVA-forskerne Christopher Harman, Malcolm Reid og Kevin V. Thomas.

Forskningsresultatene viser blant annet at:

  • bruken av kokain topper seg rundt helger og høytider
  • bruken av ecstacy økte til det tidobbelte i de to første ukene av mai
  • bruken av metamfetamin er høy i Oslo, til tross for at konsumet av narkotiske stoffer relativt sett er ganske lavt

Bruken av heroin har ikke kunnet måles fordi stoffet omdannes til opiatet morfin i kroppen. Opiater brukes også i mange medisiner.

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Science & Technology: In Situ Calibration of a Passive Sampling Device for Selected Illicit Drugs and Their Metabolites in Wastewater, And Subsequent Year-Long Assessment of Community Drug Usage

Relaterte artikler og nyhetsinnslag:

Last updated 23.06.2011