Ansatt bilde
Ingun Tryland
dr.ing. (PhD)
Position: Researcher Scientist, PhD
Tel.: 41471334
Section: Systems Engineering and Technology
Ingun Tryland (born 1970). Ph.D. in hygienic water quality/rapid detection of microbial pollution (1999) from the Norwegian University of Science and Technology. She worked as a research scientist/research manager at Colifast AS (1999-2004) with development of rapid, automated methods for detection of bacteria in water. She has worked as a research scientist at NIVA since 2004 and is currently involved in projects regarding impact of climate change on drinking water and bathing water quality, disinfection of drinking water and process water in food industry, monitoring of hygienic water quality.

Scientific articles and Bookchapters

 1. Eregno, Fasil Ejigu; Tryland, Ingun; Tjomsland, Torulv; Myrmel, Mette; Robertson, Lucy; Heistad, Arve (2016) Quantitative microbial risk assessment combined with hydrodynamic modelling to estimate the public health risk associated with bathing after rainfall events Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 548-549 s 270 - 279 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.034
 2. Tryland, Ingun; Braathen, Henrik; Wennberg, Aina C; Eregno, Fasil; Beschorner, Anna-Lena (2016) Monitoring of β-d-Galactosidase Activity as a Surrogate Parameter for Rapid Detection of Sewage Contamination in Urban Recreational Water Water ISSN 2073-4441. Vol 8 No 2 doi: 10.3390/w8020065
 3. Johannessen, Gro Skøien; Wennberg, Aina Charlotte; Nesheim, Ingrid; Tryland, Ingun (2015) Diverse land use and the impact on (Irrigation) water quality and need for measures - A case study of a Norwegian river International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601. Vol 12 No 6 s 6979 - 7001 doi: 10.3390/ijerph120606979
 4. Tryland, Ingun; Eregno, Fasil; Braathen, Henrik; Khalaf, Goran; Sjølander, Ingrid; Fossum, Marie (2015) On-Line Monitoring of Escherichia coli in Raw Water at Oset Drinking Water Treatment Plant, Oslo (Norway) International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601. Vol 12 No 2 s 1788 - 1802 doi: 10.3390/ijerph120201788
 5. Van Haute, Sam; Tryland, Ingun; Veys, A.; Sampers, Imca (2014) Wash water disinfection of a full-scale leafy vegetables washing process with hydrogen peroxide and the use of a commercial metal ion mixture to improve disinfection efficiency Food Control ISSN 0956-7135. Vol 50 s 173 - 183 doi: 10.1016/j.foodcont.2014.08.028
 6. Tryland, Ingun; Myrmel, Mette; Østensvik, Øyvin; Wennberg, Aina Charlotte; Robertson, Lucy J (2014) Impact of rainfall on the hygienic quality of blue mussels and water in urban areas in Inner Oslofjord, Norway Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 85 No 1 s 42 - 49 doi: 10.1016/j.marpolbul.2014.06.028
 7. Grøndahl-Rosado, Ricardo Constante; Tryland, Ingun; Myrmel, Mette; Aanes, Karl Jan; Robertson, Lucy J (2014) Detection of microbial pathogens and indicators in sewage effluent and river water during the temporary interruption of a wastewater treatment plant Water Quality, Exposure and Health ISSN 1876-1658. Vol 6 s 155 - 159 doi: 10.1007/s12403-014-0121-y
 8. Bouchalova, Marketa; Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun (2013) Impact of rainfall on bathing water quality – a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No 4 s 491 - 498
 9. Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun; Østensvik, Øyvin; Secic, Indira; Monshaugen, Marte; Liltved, Helge (2013) Effect of water treatment on the growth potential of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in seawater Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 83 s 10 - 15 doi: 10.1016/j.marenvres.2012.10.002
 10. Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Paruch, Adam; Tryland, Ingun; Robertson, Lucy (2012) Vil klimaendringer kunne få konsekvenser på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder? i Bioforsk-konferansen 2012. Sammendrag og presentasjoner, Fløistad, Erling; Günther, Morten . ISBN 978-82-17-00877-4. Sammendrag. s 253 - 255
 11. Hageskal, Gunhild; Tryland, Ingun; Liltved, Helge; Skaar, Ida (2012) No simple solution to waterborne fungi: various responses to water disinfection methods Water Science and Technology : Water Supply ISSN 1606-9749. Vol 12 No 2 s 220 - 226 doi: 10.2166/ws.2012.131
 12. Fykse, Else-Marie; Nilsen, Trine; Nielsen, Agnete Dessen; Tryland, Ingun; Delacroix, Stephanie; Blatny, Janet Martha (2012) Real-time PCR and NASBA for rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae in ballast water Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 64 No 2 s 200 - 206 doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.12.007
 13. Blankenberg, Anne-Grete; Tryland, Ingun; Paruch, Adam; Robertson, Lucy J (2012) Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No 1 s 28 - 38
 14. Tryland, Ingun; Braathen, Henrik; Beschorner, Anna-Lena; Muthanna, Tone Merete (2012) Vurdering av metoder for overvåking av hygienisk badevannskvalitet Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No 2 s 194 - 206
 15. Tryland, Ingun; Bomo, Anne-Marie; Liltved, Helge (2011) Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water treatment in Norway i Municipalities Addressing Climate Change. A Case Study of Norway, Kelman, Ilan , Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-61324-716-7. 4. s 49 - 69
 16. Tryland, Ingun; Robertson, Lucy J; Blankenberg, Anne-Grete; Lindholm, Markus; Rohrlack, Thomas; Liltved, Helge (2011) Impact of rainfall on microbial contamination of surface water International Journal of Climate Change Strategies and Management ISSN 1756-8692. Vol 3 No 4 s 361 - 373 doi: 10.1108/17568691111175650
 17. Bomo, Anne-Marie; Tryland, Ingun; Haande, Sigrid; Corneliussen Hagman, Camilla H.; Utkilen, Hans Chr. (2011) The impact of cyanobacteria on growth and death of opportunistic pathogenic bacteria Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 64 No 2 s 384 - 390 doi: 10.2166/wst.2011.647
 18. Løvik, Jarl Eivind; Gillund, Ola; Tryland, Ingun (2010) Lekkasje på hovedavløpsledning utenfor Hamar våren 2009 – konsekvenser for vannkvaliteten i Mjøsa Vann ISSN 0042-2592. Vol 45 No 1 s 17 - 27
 19. Rudi, Knut; Hagen, Irina; Johnsrud, Bente Carina; Skjefstad, Guro; Tryland, Ingun (2010) Different length (DL) qPCR for quantification of cell killing by UV-induced DNA damage International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601. Vol 7 No 9 s 3376 - 3381 doi: 10.3390/ijerph7093376
 20. Tryland, Ingun; Tjomsland, Torulv; Østensvik, Øyvin (2010) Matematiske strømnings- og spredningsmodeller - nyttig simuleringsverktøy ved vurdering av drikkevannskilders sårbarhet for mikrobiell forurensning Vann ISSN 0042-2592. Vol 45 No 1 s 5 - 16
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Reports

 1. Tryland, Ingun; Skjelbred, Birger; Hindar, Atle; Edvardsen, Hanne (2017) Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6856-0. No 7121 (40 sider)
 2. Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valinia, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt (2016) Forurensningsanalyse - Farrisvannet , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6786-0. No 7051 (148 sider)
 3. Tryland, Ingun; Wennberg, Aina Charlotte; Vogelsang, Christian; Tjomsland, Torulv; Beschorner, Anna-Lena; Eregno, Fasil; Robertson, Lucy; Myrmel, Mette; Østensvik, Øyvin (2016) Effekt av endret værmønster på hygienisk badevannskvalitet og kvalitet på sjømat i Indre Oslofjord , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6766-2. No 7031 (85 sider)
 4. Staalstrøm, Andre; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Kempa, Magdalena (2014) Vurdering av VEAS sitt dykkede overløp av avløpsvann i Lysakerfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6464-7. No 6729 (62 sider)
 5. Berge, Dag; Tryland, Ingun; Tjomsland, Torulv; Eikebrokk, Bjørnar; Røstum, Jon (2014) Analyse av Rore og nedbørfelt 1. Forurensningsanalyse av Rore med nedbørfelt 2. ROS-analyse for vannbehandlingsanleggene til Arendal og Grimstad kommuner 3. Grunnlag for revisjon av dagens beskyttelsesregime i nedbørfeltet , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6421-0. No 6686 (215 sider)
 6. Aanes, Karl Jan; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Vogelsang, Christian (2010) Risiko for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk ved akutt utslipp til Gjersjøen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-5667-3. No 5932 (94 sider)
 7. Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun (2003) FAST. Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien , Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning). ISBN 82-7251-517-2. No 7/2003 (20 sider)
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Other

 1. Van Haute, Sam; Tryland, Ingun; Escudero-Oñate, Carlos; Vanneste, Michiel; Sampers, Imca (2017) Chlorine dioxide as water disinfectant during fresh-cut iceberg lettuce washing: Disinfectant demand, disinfection efficiency, and chlorite formation Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie ISSN 0023-6438. Vol 75 s 301 - 304 doi: 10.1016/j.lwt.2016.09.002
 2. Borchgrevink, Harald Bonaventura; Tryland, Ingun (2015) Blåskjell kan avsløre sykdomsfare forskning.no 14.05.2015
 3. Blankenberg, Anne-Grete; Paruch, Adam; Tryland, Ingun; Robertson, Lucy J (2012) Vil klimaendringer kunne få konsekvenser på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder? Bioforsk-konferansen 06.02.2012
 4. Blankenberg, Anne-Grete; Tryland, Ingun; Paruch, Adam; Robertson, Lucy J (2012) “Virkningen av økt nedbør på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder“ Seminar: Vann og patogener 19.03.2012
 5. Tryland, Ingun; Fykse, Else-Marie; Bomo, Anne-Marie; Jantsch, Tor Gunnar; Nielsen, Agnete Dessen; Liltved, Helge (2010) Monitoring of bacteria in ballast water IMI-WMU Research and development Forum 26.01.2010
 6. Tryland, Ingun; Røyset, Oddvar; Vogelsang, Christian; Liltvedt, H. (2005) Biogradable dissolved organic carbon (BDOC) and phosphorous in drinking water DGT Workshop 2005 15.09.2005
 7. Tryland, Ingun; Røyset, Oddvar; Vogelsang, Christian; Liltvedt, H. (2005) Biogradable dissolved organic carbon (BDOC) and phosporous in drinking water Meeting ITR 13.06.2005
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.