Ansatt bilde
Jarle Håvardstun
cand.scient.
Position: Head Engineer
Tel.: 48255399
Section: Marine Pollution
Data management, and presentation; Field experiments with Atlantic salmon in relation to acidification.; Laboratory work related to soft bottom fauna and sediment sampling; Marine and freshwater sampling of sediment cores.; Quantitative investigations of sublittoral soft bottom benthic fauna in the marine and freshwater environment.; Arc View GIS presentations.

Reports

 1. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann (2017) Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6853-9. No 7118 (57 sider)
 2. Næs, Kristoffer; Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle (2017) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6858-4. No 7123 (82 sider)
 3. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle (2017) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS. Undersøkelse av blåskjell i 2016 - fase 2. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6881-2. No 7146 (45 sider)
 4. Johnsen, Torbjørn Martin; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (2017) Nordre Fosen vannområde – marine undersøkelser av miljøtilstand i utvalgte vannforekomster 2014-16 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6901-7. No 7166 (78 sider)
 5. Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (2016) Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6822-5. No 7087 (209 sider)
 6. Håvardstun, Jarle (2016) Tiltaksrettet overvåking for Saint Gobain Ceramic Materials AS i Arendal og Lillesand i 2015, i henhold til vannforskriften , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6748-8. No 7013 (50 sider)
 7. Håvardstun, Jarle (2016) Tiltaksrettet overvåking for Hydro Aluminium Karmøy AS i 2015, i henhold til vannforskriften. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6747-1. No 7012 (78 sider)
 8. Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Borgersen, Gunhild (2016) Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6785-3. No 7050 (70 sider)
 9. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle (2016) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2014/2015. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6712-9. No 6977 (82 sider)
 10. Håvardstun, Jarle; Næs, Kristoffer (2016) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6741-9. No 7006
 11. Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Beylich, Bjørnar; Green, Norman Whitaker; Varskog, Per (2016) Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6735-8. No 7000 (216 sider)
 12. Håvardstun, Jarle; Borgersen, Gunhild (2016) Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6803-4. No 7068 (43 sider)
 13. Håvardstun, Jarle (2016) Sedimentundersøkelse ved Lutelandet i Fjaler Kommune , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6837-9. No 7102 (105 sider)
 14. Håvardstun, Jarle; Vogelsang, Christian (2016) Effekt av sedimentasjonsbasseng for tilbakeholdelse av partikler og PAH-forbindelser i prosessvann fra anodefabrikken til Hydro Aluminium Sunndalsøra , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6783-9. No 7048 (35 sider)
 15. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (2015) Contaminants in coastal waters of Norway 2014. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6652-8. No 6917 (220 sider)
 16. Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie; Antonsen, Medyan (2015) Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6674-0. No 6939 (84 sider)
 17. Haraldstad, Tormod; Staalstrøm, Andre; Håvardstun, Jarle (2015) Vil endret vannføringsregime i Kvina påvirke saltholdighet og fare for remobilisering av giftig aluminium i Fedafjorden? , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6649-8. No 6914 (18 sider)
 18. Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri Jæger; Håvardstun, Jarle; Walday, Mats; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten (2015) Repeated environmental baseline survey at AF Miljøbase Vats in conjugation with the Ekofisk cessation EPRD project , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6614-6. No 6879 (63 sider)
 19. Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (2015) Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6605-4. No 6870 (14 sider)
 20. Johnsen, Torbjørn Martin; Håvardstun, Jarle (2015) Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6618-4. No 6883 (22 sider)
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.