Ansatt bilde
Lise Ann Tveiten
Position: Research Assistant
Tel.: 95887270
Section: Marine Biology
Employed since 1983. Marine biology. Monitoring. Planning, survey, wide field experience and laboratory work. Data management and presentation. Maintenance and revision of data bases. Import and export of data to research data bases and related quality control measures; Field work: Organising and leading field work for marine research and monitoring, especially concerning marine biological sampling. Fish biomarkers for environmental contamination in monitoring. Sediment sampling. Laboratory work: Preparation of biological material (for example mussels, gastropods, fish, shrimps, crabs) for chemical analysis. Soft bottom sampling in field and sorting of fauna samples in the laboratory. Biological effects of TBT an marine snails.Participate in Quality Assuranse of Information for Marine Environment Monitoring in Europe, QUASIMEME)

Scientific articles and Bookchapters

 1. Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus (2015) Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 11 No 4 s 375 - 384 doi: 10.1080/17451000.2014.943239
 2. Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats (2013) Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No 3 s 325 - 332
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Reports

 1. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann (2017) Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6853-9. No 7118 (57 sider)
 2. Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann (2017) Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6894-2. No 7159 (20 sider)
 3. Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (2017) Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6868-3. No 7133 (23 sider)
 4. Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (2016) Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6822-5. No 7087 (209 sider)
 5. Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (2016) Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6769-3. No 7034 (50 sider)
 6. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (2015) Contaminants in coastal waters of Norway 2014. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6652-8. No 6917 (220 sider)
 7. Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (2015) Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6651-1. No 6916 (62 sider)
 8. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (2014) Contaminants in coastal waters of Norway 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6463-0. No 6728 (172 sider)
 9. Kroglund, Tone; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle (2014) Vikkilen 2014. Kartlegging av biotoper og innhold av miljøgifter i sedimenter i sjøområdene grunnere enn 5 meters dyp , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6458-6. No 6723 (27 sider)
 10. Tveiten, Lise Ann; Kroglund, Tone (2014) Undersøkelser av imposex og intersex i marine snegler i Vikkilen ved Grimstad i perioden 2005-2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6454-8. No 6719 (24 sider)
 11. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (2013) Contaminants in coastal waters of Norway 2012 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6317-6. No 6582 (130 sider)
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Other

 1. Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Fagerli, Camilla With; Angeltveit, Gro; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C (2016) Interactive dynamics between abiotic factors, sea urchins and kelp forests 11th International Temperate Reef Symposium (ITRS) 23.06.2016
 2. Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann (2015) NYKOS – Data integration and spatial modelling NYKOS workshop 10.12.2015
 3. Angeltveit, Gro; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus (2015) Vannbevegelse og kråkeboller påvirker tareskogen Naturen ISSN 0028-0887. Vol 1 s 37 - 41
 4. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Tveiten, Lise Ann (2013) Sukkertarens referansetilstand Oral presentation at Naturindeks – prosjektseminar 09.01.2013
 5. Angeltveit, Gro; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann (2013) What determines the density of epiphytic algae. Variation in algal density on kelp (Laminaria hyperborea) stipes with environmental variables and red sea urchin (Echinus esculentus) density Nordic Marine Science Conference 28.10.2013
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.