Ansatt bilde
Marianne Olsen
cand.scient.
Position: Research Manager
Tel.: 95722951
Section: Marine Pollution

Scientific articles and Bookchapters

  1. Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Eek, Espen; Moy, Frithjof Emil; Lydersen, Espen (2017) The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 610-611 s 1364 - 1374 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.136
  2. Olsen, Marianne; Sørensen, Cecilie; Lydersen, Espen (2016) Mercury in the submerged macrophytes Potamogeton crispus and Chara virgate from the brackish, industrial affected Gunneklevfjorden, southern Norway Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No 4 s 370 - 379

Reports

  1. Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Eek, Espen; Næs, Kristoffer (2015) Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6657-3. No 6922 (192 sider)
  2. Olsen, Marianne (2015) Primære og sekundære effekter av tildekking av forurenset sediment i undervannsvegetasjon Delrapport fra aktivitet 6d, Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6658-0. No 6923 (21 sider)
  3. Schaanning, Morten; Olsen, Marianne; Ndungu, Kuria (2015) Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden. Delrapport fra Aktivitet 4. Biotilgjengelighet av kvikksølv og dioksiner i sedimenter og effekter av behandling med aktivt kull , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6531-6. No 6796 (37 sider)
  4. Olsen, Marianne; Beylich, Bjørnar; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (2015) Næringsnett og miljøgifter i Gunneklevfjorden. Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden, Delrapport aktivitet 2 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6530-9. No 6795 (30 sider)
  5. Olsen, Marianne (2014) Naturtyper i Gunneklevfjorden. Delrapport fra Aktivitet 1, Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6410-4. No 6675 (24 sider)

Other

  1. Mauritzen, Cecilie; Olsen, Marianne; Gundersen, Hege; Selig, Elizabeth; Hancke, Kasper (2017) NIVA’s new oil: The Blue Forest NIVA institute seminar 06.04.2017
  2. Borchgrevink, Harald Bonaventura; Olsen, Marianne (2016) Fjord i Porsgrunn er renere – men tydelige spor av gammel industri forskning.no 06.04.2016