Ansatt bilde
Tor Erik Eriksen
MSc
Position: Research Scientist
Tel.: 97539498
Section: Freshwater Ecology

Scientific articles and Bookchapters

 1. Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin (2016) Fixed dose aluminum sulfate treatment to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris: effects on benthic macroinvertebrates Journal of freshwater ecology ISSN 0270-5060. Vol 31 No 3 s 315 - 326 doi: 10.1080/02705060.2015.1136849
 2. Lindholm, Markus; de Wit, Heleen; Eriksen, Tor Erik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (2014) The influence of littoral on mercury bioaccumulation in a humic lake Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 225 No 10 doi: 10.1007/s11270-014-2141-4
 3. Schneider, Susanne Claudia; Cara, Magdalena; Eriksen, Tor Erik; Goreska, Biljana Budzakoska; Imeri, Alma; Kupe, Lirika; Lokoska, Tatjana; Patceva, Suzana; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Talevska, Marina; Sarafiloska, Elizabeta Veljanoska (2014) Eutrophication impacts littoral biota in Lake Ohrid while water phosphorus concentrations are low Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 44 s 90 - 97 doi: 10.1016/j.limno.2013.09.002
 4. Eriksen, Tor Erik; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute (2009) Short-Term Effects on Riverine Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera of Rotenone and Aluminum Sulfate Treatment to Eradicate Gyrodactylus salaris Journal of freshwater ecology ISSN 0270-5060. Vol 24 No 4 s 597 - 607
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Reports

 1. Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida; Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Aung, Toe Toe (2017) Integrated Water Resources Management in Myanmar. Water usage and introduction to water quality criteria for lakes and rivers in Myanmar. Preliminary report. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6898-0. No 7163 (76 sider)
 2. Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (2017) Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6890-4. No 7155 (30 sider)
 3. Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (2017) Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6879-9. No 7144 (96 sider)
 4. Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin (2016) Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Vajda- Papir Scandinavia AS i Drammenselven i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6707-5. No 6972 (42 sider)
 5. Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin (2016) Tiltaksrettet overvåking for Hellefoss Paper AS i 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6706-8. No 6971 (39 sider)
 6. Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (2016) Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6744-0. No 7009 (8 sider)
 7. Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik (2016) Tiltaksrettet overvåking for Vafos Pulp AS i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6714-3. No 6979 (42 sider)
 8. Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (2016) Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6763-1. No 7028 (105 sider)
 9. Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik (2016) Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6721-1. No 6986 (53 sider)
 10. Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas E.; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute (2016) Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om , Norsk institutt fro naturforskning. ISBN 978-82-426-2937-1. No 1276 (41 sider)
 11. Hindar, Atle; Couture, Raoul-Marie; Eriksen, Tor Erik; Rognerud, Sigurd (2015) Mechanisms for metal nodule formation on sediment surfaces of limed lakes , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6610-8. No 6875 (35 sider)
 12. Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai (2015) Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6527-9. No 6792 (68 sider)
 13. Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (2015) Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6379-4. No 6644 (75 sider)
 14. Eriksen, Tor Erik; Thaulow, Jens; Lindholm, Markus; Berge, Dag (2015) Korttidseffekter på vannkjemi, bunnfauna og fisk av spylevannsutslipp fra Glitretunnelen på nærliggende resipienter , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6574-3. No 6839 (38 sider)
 15. Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Lydersen, Espen; Dokk, John Gunnar (2015) Flensjøen i kommunene Røros og Os 2013. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6570-5. No 6835 (33 sider)
 16. Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik (2015) Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 og 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6537-8. No 6802 (25 sider)
 17. Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (2015) Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Hedmark , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6561-3. No 6826 (63 sider)
 18. Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (2014) Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6467-8. No 6732 (108 sider)
 19. Løvik, Jarl Eivind; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (2014) Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6386-2. No 6651 (60 sider)
 20. Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Skjelbred, Birger (2014) Fremdriftsrapport – 3Resipientovervåkning i Mjøsa ved utslipp av vann fra driving av tunneler for E6 - Dovrebanen på strekningen Langset - Espa i Eidsvoll og Stange kommune. Perioden: 2. halvår 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6356-5. No 6621 (88 sider)
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Other

 1. Kjærstad, Gaute; Eriksen, Tor Erik; Brittain, John Edward (2015) Steinfluer (Plecoptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken
 2. Kjærstad, Gaute; Eriksen, Tor Erik; Brittain, John Edward (2015) Døgnfluer (Ephemeroptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken
 3. Borchgrevink, Harald Bonaventura; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik (2014) Nær halvparten av elvene var for forurenset forskning.no 08.08.2014
 4. Eriksen, Tor Erik; Arnekleiv, Jo Vegar (2008) Korttidseffekter på bunndyr i elv av kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris , NTNU, Institutt for biologi. (87 sider)
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.