FAQ Narkotikabruk i europeiske storbyer

Frequently asked questions.

- Hvordan har forskerne funnet ut dette?

Prøver tatt fra avløpsvannet i de undersøkte byene blir testet for spor av amfetamin, cannabis, kokain, ecstasy og metamfetamin. Prøvene er tatt over en uke i årene i 2011, 2012 og 2013. Mengder av hvert stoff er beregnet fra disse kvantitative målingene og normalisert per tusen innbygger for sammenligning.

- Hvilke konsekvenser har dette?

NIVA og samarbeidspartnerne har stått for de vitenskapelige prøvene i dette prosjektet.

For uttalelser om følger og konsekvenser av funnene henvises interesserte til Folkehelseinstituttet eller Statens institutt for rusmiddelforskning.

- Hvem står bak forskningen?

Prosjektet er et europeisk samarbeid kalt SCORE og er ledet av Kevin Thomas, forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). NIVA bidrar med 4 andre institutter for å koordinere denne aktiviteten på tvers av Europa.

- Hvor går veien videre – fortsetter undersøkelsene?

Arbeidet fortsetter i et EU-finansiert samarbeid, COST-programmet.

 

Relevante lenker for mer informasjon:

European Cooperation in Science and Technology (COST):
http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1307

DrugMon-prosjektet (NIVA):
http://www.niva.no/drugmon

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA):
http://www.emcdda.europa.eu/wastewater-analysis

 

Kontaktpersoner:

Kevin Thomas, NIVA. Telefon: 922 65 694. Epost: kevin.thomas@niva.no

Malcolm Reid, NIVA. Telefon: 948 89 545. Epost: malcolm.reid@niva.no

Sist oppdatert 17.09.2015