Flotte tareskoger, sørgelige kråkebolleørkener og annet snacks

NIVAs forskere har vært på feltarbeid i Nordland i sommer - og deler feltlogg og videosnutter med publikum.

Miljødirektoratet finansierer, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, en sentral kartlegging av marine naturtyper og nøkkelområder for arter.

Den nasjonale kartleggingen ble påbegynt i 2007. Status er at den i 2014 ble avsluttet i Rogaland fylke, mens den i 2015 fortsetter i Sogn og Fjordane og Nordland, og har oppstart i Finnmark. Møre og Romsdal har oppstart som det siste fylket i 2016. I de andre fylkene er kartleggingen av marine naturtyper gjennomført, og danner blant annet kunnskapsgrunnlaget for forvaltning etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider.

Hovedfokus er lagt på tareskog, skjellsand, bløtbunnsområder, ålegrasenger og på nøkkelområder for spesielle arter og bestander: østersforekomster, større kamskjellforekomster og gytefelt for kysttorsk.

NIVA-forsker Trine Bekkby har siden 2009 vært faglig koordinator for Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. På hennes blogg hos forskning.no har hun delt feltloggen fra toktet i Nordland. Toktdeltagerne var på Helgeland Hartvig Christie og Bekkby, i Lofoten Janne K. Gitmark og Maia R. Kile.

bekkby.jpg
Trine Bekkby jubler over funn av en fyldig ålegraseng på feltarbeid.

Samtidig er videoklipp fra undervannskameraer gjort tilgjengelig på NIVAs YouTube-kanal.

screenshot_dropcam_feltlogg.jpg
Skjermdump fra NIVAs YouTube-kanal.

>> Trine Bekkbys blogg hos forskning.no

>> NIVA på YouTube

God fornøyelse!

Sist oppdatert 17.09.2015