Forskning venstremeny

"En helhetlig forvaltning må være basert på beste tilgjengelige kunnskap. Regjeringen er derfor opptatt av å ha en kunnskapsbasert tilnærming der miljøkonsekvenser er grundig vurdert".

- Regjeringen.no

Sist oppdatert 17.09.2015