Forskningsassistent innen akvatisk biodiversitet

NIVA er sentral aktør innen norsk vannmiljøforskning, og vi utvider våre aktiviteter innen akvatisk biodiversitet. Vi søker derfor en dyktig ferskvannsbiolog med taksonomisk og økologisk kunnskap om akvatiske invertebrater, som kan bidra til å styrke NIVA ytterligere innen dette fagfeltet.

Arbeidet omfatter ulike feltarbeid og analyser på lab av akvatiske invertebrater, i forbindelse med forskning, utredninger og kartlegging av akvatisk biodiversitet. Til oppgavene hører også vannkjemisk prøvetaking for ulike parametere, samt feltassistent-oppgaver knyttet til både innsjøer og elver.

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

M.sc. eller tilsvarende innen akvatisk økologi.

Generell limnologisk og økologisk kunnskap under norske/skandinaviske forhold, samt taksonomisk kompetanse på invertebrater er nødvendig. Rett kandidat har erfaring innen feltarbeid og prøvetakning, samt innehar gode datakunnskaper. Vi forventer at du er kjent med ulike typer innsamlingsmetoder og måleinstrumenter for vannkjemisk prøvetaking. Kjennskap til den norske vannforskriften er en fordel.

Søknadsfrist: 02.04.2017

>> Les full utlysning og søk stillingen

Sist oppdatert 13.03.2017