Forskningsleder Seksjon for nedbørfeltprosesser

NIVA har et av Norges ledende fagmiljøer innen vann og nedbørfeltprosesser og søker nå ny forskningsleder. Seksjonen er engasjert i miljøovervåking, eksperimentell forskning og modellering knyttet til aktuelle vannfaglige problemstillinger. Viktige forskningsfelt er biogeokjemiske prosesser, omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor, utvikling og anvendelse av modellverktøy for fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer, samt hvordan aktiviteter og prosesser i nedbørfelt påvirker vann og vassdrag.

Oppdragsaktiviteter inkluderer blant annet forskning på effekter av ulike stressfaktorer på vannmiljøet (forsuring, overgjødsling, klimaendringer, fysiske inngrep, mm) og tilknyttede tiltaksutredninger (kalking, vandringstiltak, habitatsforbedring). Seksjonen er også involvert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, hvorav flere EU-prosjekter.

Seksjonen består per i dag av en gruppe på 10 høyt kvalifiserte forskere og én forskningsassistent.

Hovedoppgaver

  • Sikre, styrke og utvikle NIVAs posisjon innen nedbørfelt-orientert vannforskning
  • Sikre utvikling av faglige strategier og gjennomføring av disse
  • Sikre, etablere og vedlikeholde gode akkvisisjonsprosesser
  • Ansvar for faglig utvikling, kompetanseutvikling og innovasjon i seksjonen
  • Ansvar for seksjonens akkvisisjon, kundekontakt og profilering
  • Ansvar for seksjonens personale, HMS, prosjektstyring, kvalitetssikring og prosjektinntjening
  • Ha en ledende rolle i forskningsprosjekter og -søknadsprosesser
  • Stille egen fagkompetanse til rådighet i relevante prosjekter       

Forskningsleder rapporterer til forskningsdirektør.

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

Vi søker etter en leder med bakgrunn fra forskning innen miljørelaterte problemstillinger og med kompetanse innen biogeokjemi, vannkjemi eller tilstøtende fagfelt og som kan vise til et betydelig omfang av publikasjoner.  Rett person har erfaring med oppdrags- og næringsrettet forskning og dokumentert evne til å skaffe forskningsfinansiering. Videre forutsettes et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk, samt inngående kjennskap til miljøforvaltning, forskningsfinansiering og relevant næringsliv. Meget gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper forventes og det er ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, svensk eller dansk.

Søknadsfrist: Snarest, og innen 30.11.2017.

>> Les full utlysning og søk stillingen

Sist oppdatert 31.10.2017