Forsuring av det Arktiske hav

AMAPs vurdering av havforsuring i Arktis er nylig publisert. Denne NIVA-ledede rapporten er den første i sitt slag.

Økte CO2-konsentrasjoner i havet -  som en følge av tiltatte utslipp fra bruk av fossile brensel og avskoging - endrer den kjemiske sammensetningen i havet. Det kommer klarest kommer til syne ved at havet får lavere pH-verdi og blir surere, også kalt havforsuring. Dette kan få store konsekvenser for den biogeokjemiske sammensetningen i havet.

Mandat fra Arktisk Råd

AMAP (The Artic Monitoring and Assessment Programme) arbeider under det Arktiske Råd. Ministermøtet i Arktisk Råd har bedt AMAP om å:

- produsere integrerte vurderingsrapporter om status og utvikling i det arktiske økosystem
- identifisere mulige årsaker til endringer
- registrere nye problemer, deres mulige årsaker, og den potensielle trusselen det vil ha for det arktiske økosystem, samt
- anbefale tiltak som reduserer risikoen for uheldig påvirkning av det arktiske økosystem

Politikk og vitenskap

Denne rapporten, som er den første vurderingen som benytter et vidt Arktis-perspektiv, tilgjengeliggjør det vitenskapelige grunnlaget for påstandene og forslagene i Arctic Ocean Acidification Assessment Summary for Policy-makers, som ble overlevert Ministerrådet til deres møte i Kiruna, Sverige, i mai 2013 - og den relaterte AMAP-rapporten Arctic Ocean Acidification 2013: An Overview. Der Summary for Policy-makers-rapporten hovedsakelig fokuserer på politiske tiltak for forsuringen av det Arktiske Hav, inneholder den nye rapporten konklusjoner og anbefalinger av en mer vitenskapelig karakter, blant annet for monitorering, vitenskapelige fokusområder og for å tette kunnskapshull.  

amap.jpg

Blant de største utfordringene

- Forsuring av havet er anerkjent som en av de største miljøutfordringene, og Arktis er spesielt sårbart, sier Dr. Richard Bellerby, forsker i NIVA og koordinator av rapporten som formann for AMAP.

Den nye vurderingsrapporten ble utarbeidet mellom 2010 og 2013 av en gruppe bestående av over 60 internasjonale eksperter. Førsteforfatterne ble valgt ut gjennom en åpen nominasjonsprosess koordinert av AMAP. En tilsvarende prosess ble brukt for å velge internasjonale eksperter som anmeldte rapporten individuelt. Kunnskapsgrunnlaget er fullt referert og basert på fagfellevurderte og publiserte resultater fra forskning og monitorering siden 2006. Noen tidligere upubliserte resultater - i henhold til veldokumenterte og etablerte nasjonale og internasjonale standarder og kvalitetsprotokoller - er også inkludert.

>> Les hele rapporten

Sist oppdatert 17.09.2015