Fortsatt ikke påvist gyro i Lærdalselva etter behandlingen i 2011-2012

Ferske undersøkelser i friskmeldingsprogrammet for Lærdalselven gir oppløftende resultater.

NIVA, i samarbeid med Veterinærinstituttet, NINA, og en rekke andre partnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 og 2012. Målet med behandlingen var å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Veterinærinstituttet fanget til sammen 223 laksunger ved ulike lokaliteter i Lærdalselva i august 2015, og undersøkelsene viser at ingen av disse var infisert med G. salaris.

- Jeg synes dette er svært gledelig, sier NIVAs prosjektleder Atle Hindar.

- Dette er ingen friskmelding, men vi vet at elva har vært full av laksunger hele tiden. Parasitter som eventuelt har overlevd behandlingen har derfor hatt gode muligheter for å smitte opp elva igjen. Den formelle friskmeldingen av elva vil ikke skje før 2017. Hvis vi lykkes, er det ikke tvil om at myndighetene vil ha flere metoder å spille på i kampen mot gyro, sier han.

Neste innsamling i Lærdalselva er planlagt gjennomført medio oktober.

g_salaris0002.jpg
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Foto: Tor Atle Mo, Veterinærinstituttet)

Sist oppdatert 16.09.2015