Forsuring i arktiske havområder - internasjonal konferanse

AMAP inviterer til en konferanse om havforsuring i arktis. Forsuringens konsekvenser for det marine økosystem er på agendaen, samt hvilke samfunnsutfordringer dette skaper. NIVA er medarrangør.

Sted: Bergen
Når: 06.05.2013 - 08.05.2013 ,09:00 - 17:00


Les mer og meld deg på via konferansens eget nettsted.

NIVA-forsker Richard Bellerby er hovedforfatter for en vitenskapelig rapport som publiseres i forbindelse med konferansen, og er også hovedansvarlig for konferansens vitenskapelige program.
Sist oppdatert 17.09.2015