God vannforvaltning - fra sektor til samordning

I anledning Haakon Thaulows overgang til pensjonisttilværelsen arrangerte NIVA torsdag 6. mars seminaret "God vannforvaltning - fra sektor til samordning"

Haakon Thaulows brede og lange erfaring innen vannforvaltning, særlig innen skjæringsfeltet vannkraft og miljø, lå til grunn for seminarets tema og profil. Korte presentasjoner som satt fokus på nasjonale og internasjonale utfordringer og betydningen av et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag ble holdt av en rekke av Haakons samarbeidspartnere gjennom årene - i tillegg til hedersgjesten selv. Programmet for dagen finner du her.

Presentasjonene følger under.

 

Vannforvaltning i Norge - Quo Vadis? Tilbakeblikk og en kikk i krystallkulen. Av Haakon Thaulow, NIVA.,

Vann og energi i et internasjonalt perspektiv. Av Hans Olav Ibrekk, UiO.

Fra frivillige vannbrukplaner til pålagte forvaltningsplaner. Av Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet.

Vann er ekstremt tverrfaglig - hva kan samfunnsfagene bidra med? Av Marthe Indset, NIBR.

VA-løsninger for bærekraftig byutvikling. Av Hallvard Ødegard, tidl. NTNU.

Klimaendringer og vannkraft. Av Line Barkved, NIVA.

Samspill i vannorkesteret! Av Ingrid Nesheim, NIVA.

Sist oppdatert 17.09.2015