Greta Bentzen ny styreleder i CIENS

NIVAs administrerende direktør leder de neste to årene det strategiske samarbeidet mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo.

Grunnlaget for CIENS-samarbeidet er ønsket om å utvikle et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn i Oslo. CIENS skal stimulere til faglig nytenking og utvikling av felles faglige satsinger i skjæringsfeltet mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, mellom grunnforskning og anvendt forskning og bidra til samarbeid mellom medlemmene.

CIENS Urban

I 2012 ble Miljøprøvebanken tildelt CIENS som en nasjonal oppgave, og i 2013 ble det utviklet en ny strategi for CIENS, hvor hovedsatsingen for forskningssamarbeidet er bærekraftig byutvikling - CIENS Urban.

- Siden etableringen i 2006 har CIENS arbeidet med å finne gode tema for forskningssamarbeid, men har opplevd at det er krevende å få finansiert den type flerfaglige forskningsprosjekter. Vi opplever nå en økende interesse både fra Klima- og miljødepartementet og Forskningsrådet for CIENS-samarbeidet og CIENS Urban, sier Bentzen.

Stort potensiale

CIENS ble spesielt trukket fram i evalueringen av Miljøinstituttene hvor det fremgår at CIENS samarbeidet har stor potensiale og bør revitaliseres.

- Det er positive signaler som motiverer til å ta oppgaven som styreleder de kommende to år, sier Bentzen.

Hun tar over som styreleder etter Erik Framstad fra NINA, som har gjort en fremragende jobb i over tre år.

- Den viktigste prioriteringen fremover vil bli hvordan CIENS Urban og andre samarbeidsinitiativer kan styrke og videreutvikle CIENS-samarbeidet, avslutter Greta Bentzen.

Sist oppdatert 17.09.2015