Havforsuring; ja, det er alvorlig

En ny internasjonal rapport viser at forsuring av havet uten tvil er et alvorlig problem for miljøet.

Mens karbondioksid i atmosfæren øker (og det var en rekordhøy økning i 2013), synker pH-nivået i havet. Denne kjemiske reaksjonen er uunngåelig; det har imidlertid vært knyttet noe usikkerhet til hvordan livet i havet påvirkes.

For ti år siden var det kun en håndfull forskere som fokuserte på de biologiske følgene av havforsuring. Selv om funnene deres ga grunn til bekymring, var det tydelig at flere målinger og eksperimenter var nødvendige. Rundt tusen publiserte studier senere har det nå blitt slått fast at mange marine arter vil lide i en verden med høy CO2 - med påfølgende konsekvenser for mennesker.

Det vil bli verre

Dokumentasjon på disse effektene har blitt brakt sammen i en syntese for FN-organet «Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD)». En internasjonalt gruppe bestående av 30 eksperter har konkludert med at havet allerede blir surere – og at det er nærmest uunngåelig at det vil bli verre. Konsekvensene er mange og ødeleggende for marine organismer og økosystemer.

Blant ekspertene bak rapporten er Richard Bellerby, forsker i NIVA.

- En nøkkelfunksjon i syntesen er at den erkjenner kompleksiteten i biologiske reaksjoner på havforsuring, sier Bellerby.

- Forandringer i havets kjemi samhandler med andre faktorer. Nå vet vi hvor viktig blant annet eksperimentenes lengde, temperatur og næringsforsyning er for fysiologiske responser og endringer i adferd.

Arter tapt for alltid

Det eksakte omfanget av økologiske og finansielle kostnader som en følge av havforsuring er fortsatt usikkert, da det innebærer komplekse interaksjoner med andre menneskeskapte endringer. Mikroskopiske marine fossiler viser imidlertid at globale havforsuringer har forekommet – som en følge av naturlige årsaker – for rundt 56 millioner år siden. Prosessen gikk da omtrent ti ganger så sakte som dagens; likevel ble en rekke arter utryddet og det tok ca. 100 000 år før havets kjemiske balanse var gjenopprettet.

Bred oppmerksomhet

Når alt kommer til alt er den eneste måten å unngå havforsuring å redusere CO2 -utslippene, sier Bellerby.

- Men for at dette skal skje må folk gjøres oppmerksomme på at dette er et alvorlig problem. Å ha det på agendaen i Konvensjonen for biologisk mangfold er et steg i riktig retning.

>> Les rapporten her

Sist oppdatert 17.09.2015