Algekultursamlingen

Over 50 år har NIVA bygget opp en omfattende samling av algekulturer. Alle algene i samlingen kan finnes og kjøpes i en egen nettbutikk.

skulberg-and-niva-chl-1_nivaweb.jpg
Første grønnalge: Olav M. Skulberg isolerte den første grønnalgen i samlingen i Nitelva i 1959. I dag er NIVA-CHL 1
en av verdens mest brukte testalger. Foto: NIVA.


Norge har lange tradisjoner med forskning på alger, og norske forskere var tidlig ute med algeeksperimenter. I 1964 etablerte Olav M. Skulberg og Randi Skulberg NIVAs algekultursamling.

Samlingen mottar støtte fra Miljøverndepartementet, og har i oppdrag å være en nasjonal referansesamling for alger. Samlingen er registrert i World Federation for Culture Collections (WFCC) og European Culture Collections Organization (ECCO).

I tiden som har gått siden 1964 har NIVA utført omfattende forskning på algekarakteristikker, vekstforhold og bruksområder. I dag spiller samlingen en avgjørende rolle i å sikre biologisk mangfold med ex situ-konservering av encellede organismer i kultur. Algestammen NIVA-CHL1 er en av verdens mest brukte testalger.

Ut på nett
I dag er det over 900 algestammer i samlingen, og mange finnes ingen andre steder. NIVA har lenge gjort stammene tilgjengelige for andre, men med den nye nettbutikken er det enklere å få tak i alger fra samlingen enn tidligere.

- Nettbutikken gir rask og enkel tilgang til nesten alle stammene i samlingen vår. Jeg ønsker verdens forskere, bedrifter og undervisere velkommen til å ta en kikk på siden, sier Camilla Hagmann, kurator for samlingen.

Nettbutikken støtter fritekstsøk på stammer, og kunder kan også bruke en algevelger. I algevelgeren kan man finne alger ved å velge klasse og slekt.

Muliggjør etterprøvbarhet
NIVAs algekultursamling består av over 900 stammer av prokaryote og eukaryote fotosyntetiske mikroalger, og mange av disse algene finnes kun hos NIVA. Samlingen er spesialisert innen fotosyntetiske prokaryoter, med over 600 stammer av cyanobakterier.


Samlingen har 190 stammer fra cyanobakterie-slekten Planktothrix. Dette gjør det mulig å studere mangfoldet og variasjonen innenfor slekten, noe som er en forutsetning for å forske fram representative data. Bevaringen av kulturene i samlingen gjør gjentagelse og verifisering av forskning mulig.

Basert i Norge
Samlingen er lokalisert i Forskningsparken i Oslo (kart).

Norge har flere store fjellkjeder, en mengde elver og innsjøer og fjorder som trenger dypt inn i landet. Den store variasjonen i geografiske og klimatiske forhold fører til et like mangfoldig utvalg av alger. Selv om noen alger i samlingen er isolert på eksotiske steder, som i Afrika eller i Arktis, så kommer de fleste fra norske innsjøer, elver og kystvann.

Alle stammene kan nå sees og kjøpes på www.niva-cca.no.

Sist oppdatert 17.09.2015