Indre Oslofjord nesten frisk

Forurensningen av Oslofjorden er betydelig redusert fra den var på sitt verste på 1970-tallet. Effekter av miljøgifter er redusert, og både reker og torsk trives bedre.

Prøvetaking i Indre Oslofjord, foto: Bjørn Faafeng (NIVA)– Vi syns det er utrolig gledelig å se hvor god vannkvaliteten i Indre Oslofjord er blitt. Faktisk så god at en nå kan få torsk på kroken i de dype delene av Bunnefjorden, sier forsker John Arthur Berge ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Berge har ledet arbeidet med rapporten Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010.

Les hele saken på forskning.no

Sist oppdatert 23.06.2011