Innovasjon i industriovervåkning og miljømålinger

Utvikling i sensorteknologien og behov for kartlegging av episodisk/diffuse utslipp fra industrien skaper nye muligheter og utfordringer i industriovervåkning og miljømålinger. NIVA, i samarbeid med RFF Agder og Eyde HMS, inviterer til seminar og workshop - en møteplass for industriledere, myndigheter, akademia og alle som er interessert i industriovervåkning og miljømålinger, og som vil holde seg oppdatert på det som skjer innenfor temaet.

Sted: Auditoriet v/NIVA Region Sør, Jon Lilletuns vei 3, 4879 Grimstad
Når: 06.12.2017 ,09:30 - 15:30

Program

09:00    Registrering m/kaffe

09:30    Velkommen v/NIVA Region Sør

09:35    Innledning v/Lars Petter Maltby (Eyde-Klyngen)

Innovasjon i industriovervåkning og miljømålinger       

09:40    Real-time management of industrial fugitive dust emissions v/Hege Indresand (Teknova AS)

10:00    Sensorbasert overvåking av nedbørstyrte utslipp til vann v/Stephen John Sayfritz (NIVA Sør)

10:20    Airborne emissions from ferro-alloy production v/Ida Kero (SINTEF)

10:40    Pause m/kaffe

11:00    Sensorbasert overvåkning av forurensning i luft v/Leonor Tarrason (NILU)

Perspektiv fra industrien

11:20    Elkem Carbon AS, Kristiansand v/ Bente Sundby Håland

11:40    Alcoa Norway ANS, Lista v/ Nils Einar Saue

12:00    Lunsj

13:00    Workshop: Kodeknekker – Fremtidige behov og mulige løsninger for industriovervåkning og miljømålinger

14:30    Pause m/kaffe

15:00    Resultater fra workshoparbeidet presenteres i Auditoriet

15:30    Workshop avsluttes

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com

>> Påmelding innen 29.11 hos Eyde Cluster 

Sist oppdatert 27.10.2017