Innovasjon i praksis

NGI, NIVA og NILU gjennom WAG AS inviterer til seminar om passiv prøvetaking.

Sted: NGI, Ullevål stadion
Når: 23.09.2015 ,09:00 - 12:00

WAG A/S vil gjøre nye metoder og teknologi fra miljøforskning tilgjengelig for allmenheten og ulike industrielle anvendelser. Teknologi knyttet til passiv prøvetaking innenfor vann, luft og geologi vil gjøres tilgjengelig via www.wag-solutions.no. WAG eies av forsknings-instituttene NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), NGI (Norges Geologiske Institutt) og NILU (Norsk Institutt for Luftforskning).

wag_logo.jpg

WAG AS inviterer 23. september til gratis fagseminar.

Innovasjon i praksis
Passive prøvetakere for kartlegging av forurensning

Tid: Onsdag 23. september kl 09:00 – 12.00 (inkl. lunsj)
Sted: NGI, Ullevål Stadion, Oslo

Program
09:00 Velkommen
09:15-09:45 Miljødirektoratets erfaringer og ønsker for passive prøvetakere i overvåkingssammenheng
Eivind Farmen, Miljødirektoratet
09:45-10:30 Virkemåter og anvendelsesområder for passiv prøvetaking
Espen Eek, NGI
10:30-10:45 Benstrekk og kaffe
10:45-11:00 Tilpasning av passive prøvetakere for å måle det umulige
Christopher Harman, NIVA
11:00-11:15 Passiv prøvetaking av miljøgifter
Svein Knudsen, NILU
11:15-11:30 Bruk av passive prøvetakere i områder med forurensede sedimenter – fra Oslo havn til Lago Maggiore
Amy Oen, NGI
11:30-12:00 Lunsj

Påmelding via post@wag-solutions.no innen 12. september.
Kontaktperson: sjur.tveite@wag-solutions.no

Vel møtt!

Sist oppdatert 24.09.2015