Innovasjon venstremeny

"NIVA skal være en viktig kunnskapsleverandør til næringsliv og industri, og skal bidra med innovative miljøløsninger og produskjons- og prosessforbedringer"

- NIVAs Strategi mot 2020 (.pdf)

Referanseprosjekter

DOSCON
The Patch

 

Kontakt NIVA om innovasjon

James D. Berg

Sist oppdatert 17.09.2015