Internasjonalt venstremeny

"Vannressursforvaltning, spesielt i forhold til grensekryssende vassdrag, er et svært viktig temaområde i norsk utenrikspolitikk. (...). Det er stor kompetanse på vann og sanitær i Norge innen så vel frivillige organisasjoner, næringsliv som akademiske miljøer. Dette er en ressursbase vi vil trekke på i den videre og økte satsingen innen sektoren, spesielt i Afrika"

- Utenriksminister Børge Brende
 

Kontakt NIVA om internasjonal koordinering

Bente M. Wathne
 

Sist oppdatert 17.09.2015