Kjønnsforvirring blant strandsnegler

Forbud mot tinnholdig skipsmaling har hatt positiv effekt på strandsnegler. Men forskere finner fortsatt kjønnsforstyrrede hunnsnegler nær skipsverft.

NIVA har sjekket helsetilstanden for snegler som lever i stranda fra Færder til Kirkenes i mer enn 10 år.

Forbud mot tinnholdig skipsmaling tidlig på 2000-tallet har gitt gradvis bedre helsetilstand for sneglene, men forskerne finner fortsatt kjønnsforstyrrede hunnsnegler nær skipsverft.

Sist oppdatert 17.09.2015