Klima venstremeny

For å kunne dokumentere effekter av klimaendringer på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i vann er det nødvendig med overvåkingsdata som strekker seg over tid.
 

Kontakt NIVA om klimaeffekter

Cecilie Mauritzen
 

Sist oppdatert 15.03.2017