Klima venstremeny

For å kunne dokumentere effekter av klimaendringer på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i vann er det nødvendig med overvåkingsdata som strekker seg over tid.
 

Kontakt NIVA om klimaeffekter

Øyvind Kaste
 

Sist oppdatert 17.09.2015