Klima venstremeny

For å kunne dokumentere effekter av klimaendringer på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i vann er det nødvendig med overvåkingsdata som strekker seg over tid.
 

Kontakt NIVA om klimaeffekter

Thorjørn Larssen

Nikolai Friberg

Sist oppdatert 05.10.2017