Kloakken avslører gårsdagens alkohol-konsum

NIVA-forskere har utviklet metoder for å analysere kroppens nedbrytningprodukter av alkohol. Dermed kan kloakken fortelle når og hvor mye vi drikker.

- Våre undersøkelser bekrefter at mesteparten av alkoholkonsumet i Norge fortsatt foregår i helgene, i motsetning til drikkemønsteret lengre sør i Europa, sier stipendiat Malcolm Reid i NIVA. 

Omtrent 60 % av alkoholen i Oslo blir drukket i løpet av fredag og lørdag, mens hver av de andre ukedagene står for omtrent 10 % av ukas konsum.  Dette er i tråd med resultater fra tidligere spørreundersøkelser.

Undersøkelsen indikerer et gjennomsnittlig daglig forbruk av (ren) alkohol på 9.8 - 15.6 g pr.  person.  Dette stemmer godt overens med beregninger foretatt av Statistisk Sentralbyrå for Oslo-området. 

Salgsstatistikk fra Vinmonopolet, antatt import av taxfri alkohol, intervjuundersøkelser over forbruk og anslag over produsert mengde hjemmebrent forteller mye om det totale forbruket av alkohol og forbruksmønstre i samfunnet.  Men ikke alt.  Og mange av tallene er usikre. 

Ved å ta prøver fra forskjellige knutepunkter i kloakknettet kan den nye metoden gjøre det mulig å få mer objektive og detaljerte tall for utviklingen i alkoholkonsum for en avgrenset del av befolkningen, forteller Reid. 

Jakten på spesifikke og stabile indikatorer

Noen forskere tenker nytt og annerledes.  Forskere fra NIVA og Folkehelseinstituttet har nylig vist at kroppens nedbrytningsprodukter av alkohol kan spores i ørsmå mengder i kloakken. 

Med følsomme metoder kan de følge variasjoner i forbruket som synes å stemme godt med det vi allerede vet om forbruket.  I tillegg gir den nye metoden detaljer som vi ikke visste så mye om. 

Alkoholen vi drikker brytes ned i kroppen til forskjellige kjemiske forbindelser som skilles ut i urinen.  Forsøk har vist at disse stoffene ikke finnes i kloakken fra andre kilder. 

To slike forbindelser vekket forskernes interesse som mulige indikatorer på alkoholkonsum.  Selv om bare 0,01 % av alkoholen blir omdannet til de aktuelle stoffene, og de blir fortynnet i store mengder kloakkvann, er metodene så følsomme at det er mulig å måle dem med høy nøyaktighet. 

Etylsulfat (EtS) ble pekt ut som den beste indikatoren på alkoholkonsum fordi den ikke brytes raskt ned i kloakkvannet, og fordi dette stoffet ikke dannes ved nedbrytning av alkohol utenfor kroppen. 

Måleprogram i Oslos underverden

Kloakkvannet fra cirka 500.000 personer i Oslo-området ledes i rør og tunneler til VEAS kloakkrenseanlegg ved Slemmestad.  Gjennom hele september måned 2009 ble det tatt prøver av det tilførte kloakkvannet . 

Forskerne måtte tilpasse analysemetodene for å kunne påvise og bestemme konsentrasjonen av disse stoffene i urenset kloakkvann.  Etter å ha fjernet partikler i vannprøven med sentrifuge, ble konsentrasjonen av de to utvalgte stoffene analysert med avansert analyseteknologi (væske-kromatograf massespektrometri). 

Til tross for at mesteparten av alkohol er konsumert om kvelden, kan nedbrytningsproduktene måles i urinen i mer enn 24 timer etter at folk har sluttet å drikke. 

I kloakkvannet er de høyeste konsentrasjonene av disse forbindelsene målt om morgenen - spesielt lørdag og søndag morgen som et resultat av høyt alkoholforbruk kvelden før.  Med slik informasjon kunne forskerne beregne hvor mye alkohol som ble konsumert til forskjellig tid av døgnet, og fra dag til dag. 

Tilsvarende metoder er tidligere tatt i bruk for å spore narkotikaforbruk og forbruk av forskjellige medikamenter.

- I vår har vi tatt tilsvarende prøver av kloakkvannet i Milano, Antwerpen, Brussel, London og Oslo i samarbeid med internasjonale partnere, for å sammenlikne drikkemønstrene i forskjellige land i Europa, forteller Reid.  Disse resultatene vil bli publisert til høsten.

Aktuelle lenker:

Legemidler spres til miljøet 

Hormontilskudd gir kjønnsforvirret fisk

- Jo mindre, jo farligere

Kloakken avslører kokainbruk
 

Referanser:

Malcolm J. Reid, Katherine H. Langford, Jørg Mørland, Kevin V. Thomas.  2011.  Analysis and Interpretation of Specific Ethanol Metabolites, Ethyl Sulfate, and Ethyl Glucuronide in Sewage Effluent for the Quantitative Measurement of Regional Alcohol Consumption.  Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 35(9): pp 1-7

Malcolm J. Reid, Katherine H. Langford, Jørg Mørland, Kevin V. Thomas.  2011.  Quantitative assessment of time dependent drug-use trends by the analysis of drugs and related metabolites in raw sewage.  Drug Alcohol Depend.

Sist oppdatert 20.07.2011