Klokere om vannforvaltning

Gode indikatorer for økologisk tilstand i ferskvann og kystvann er nå identifisert i EU-prosjektet WISER. De viktigste resultatene er publisert i Hydrobiologia. NIVA-forskere er hoved- eller medforfattere for flere av artiklene.

EU-prosjektet WISER hadde som mål å understøtte implementeringen av EUs vanndirektiv, ved å utvikle og teste indikatorer for klassifisering av økologisk tilstand i både ferskvann og kystvann. WISER vurderte også effekter av klimaendringer og restaureringstiltak.

NIVA har hatt en aktiv rolle i WISER, og en rekke av NIVAs forskere er enten hovedforfattere eller medforfattere på mange av artiklene i spesialnummeret av "Hydrobiologia".

Resultatene har gitt ny innsikt og konkrete verktøy som kan brukes av forvaltningen til å forbedre klassifiseringssystemer og tiltaksplaner i tråd med kravene i vanndirektivet.

Vil du vite mer om NIVAs bidrag til WISER? Kontakt Anne-Lyche Solheim.

Sist oppdatert 17.09.2015