Kon-Tiki 2 trygt hjemme

Etter 114 døgn på Stillehavet, midt i en av de største El Niño-episodene på veldig lang tid, så balsaflåtene Rahiti Tane og Tupac Yupanqui seg nødt til å avslutte ekspedisjonen. Store mengder data som vil gi svært viktig informasjon om klimaendringer, økosystemendringer og forurensing blir med tilbake til fastlandet.

Ekspedisjonen består av to balsaflåter, som 7. november i fjor seilte fra Lima i Peru mot Påskeøya. Flåtene ankom Påskeøya etter 43 døgn på havet. I begynnelsen av januar la ekspedisjonen ut på den mest krevende delen, returen til Chile, midt i værfenomenet El Niño.

- Vindene og strømmene har vært ustabile og "ikke etter boka", sier ekspedisjonsleder Torgeir Higraff. 

- I et normalår burde vi ha nådd Sør-Amerika nå i mars.

Mannskapet er ved god helse og returnerte i slutten av mars tilbake til sine hjemland, skriver Kontiki2 på sine hjemmesider.

oslo.jpg
Varm velkomst på Oslo Lufthavn Gardermoen. (Foto: Kon-Tiki 2)

Unikt samarbeid gir unik forskning

Kon-Tiki 2 ekspedisjonen har utført viktig forskning på klimaendringer, økosystemer og forurensning i Stillehavet under ekstreme forhold.

- Forskningsmessig har det vært ekstra interessant at ekspedisjonen har funnet sted midt i en av de største El Niño episodene på veldig lang tid, selv om den nå dessverre bidrar til at ekspedisjonen må avbrytes, sier forskningssjef i NIVA, Cecilie Mauritzen.

Mauritzen er som chief scientist ansvarlig for ekspedisjonens forskningsprogram, og seilte på Rahiti Tane fra Peru til Påskeøya.

- Gjennom et helt unikt dugnadssamarbeid mellom NIVA, NTNU, Kongsberg Maritime, Meteorologisk institutt, Nortek og Sperre, samt de amerikanske forskningsorganisasjonene NASA og NOAA, har flåtene vært utstyrt som flytende forskningsstasjoner, sier Mauritzen.

State-of-the-art måleinstrumenter

NIVA har bidratt med mye av utstyret om bord, og spesielt på to områder har NIVAs nøkkelkompetanse vært helt essensiell: i forskningen på mikroplast og miljøgifter, og i de tekniske løsningene for kontinuerlig overvåkning fra skip (såkalt Ferrybox-utstyr).

- Ny instrumentering har gjort oss i stand til å studere ikke bare størrelsen på plastsøppelet i Stillehavet, men også typene av plast. Dette vil gi oss ny innsikt i mikroplastens adferd, samt bedre identifikasjon av kilder, sier Bert van Bavel, forskningsleder ved NIVAs seksjon for miljøkjemi.

- Med Ferrybox-systemet har vi målt temperatur, saltinnhold, oksygen, klorofyll-a fluorescens og turbiditet under seilasen, sier Kai Sørensen, forskningsleder ved seksjon for Marin biogeokjemi og oseanografi i NIVA.

- Vi har i tillegg benyttet oss av muligheten til prøvetagning av vannprøver for videre analyse i laboratoriet samt måling av havforsuring (pH og pCO2).

Chilensk assistanse

Ekspedisjonen ble avsluttet i tett samarbeid med chilensk marine, og den norske ambassaden har også vært løpende orientert.

- NIVA er imponert over omfanget av prøver og data som mannskapet på flåtene har samlet under svært krevende forhold. Også NIVA Chile var beredt til å assistere i mottak av forskningsprøver og utstyr fra ekspedisjonen, sier Greta Bentzen, NIVAs administrerende direktør.

- Vi og våre forskningspartnere venter nå i spenning på det unike datamaterialet som kommer tilbake for analyser, avslutter Cecilie Mauritzen.

blogg12.jpg
(Foto: Kon-Tiki 2)

Bakgrunn:

>> Kon-Tiki 2 kaster loss

>> Cecilie Mauritzens blogg hos forskning.no

>> Ekspedisjonens hjemmeside

Sist oppdatert 11.05.2016