Kristiansandsfjorden på bedringens vei

Resultatene fra NIVAs miljøovervåkning av Kristiansandsfjorden i 2012 viser at fjorden er i bedring, men at det fortsatt er et stykke frem til målet om god økologisk og kjemisk tilstand.

Utslipp av miljøgifter fra industrien og stor havneaktivitet har gjort Kristiansandsfjorden til en av Norges mest forurensede fjorder. Fjorden er fortsatt forurenset med klororganiske forbindelser, tjærestoffer (PAH), tributyltinn (TBT fra bunnstoff på båter) og tungmetaller. Mer enn 200 millioner kroner er investert for å gjøre fjorden giftfri, og nå har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøkt om det har hjulpet.

–Resultatene fra miljøovervåkingen i 2012 viser at fjorden er i bedring, men det er fortsatt et stykke frem til målet om god økologisk og kjemisk tilstand, sier NIVA-forsker Merete Schøyen.

Les pressemelding hos Fylkesmannen i Vest-Agder her.

Les NIVA-rapporten her.

Kontaktperson i NIVA: Forsker Merete Schøyen

Sist oppdatert 23.10.2013