Laboratorieingeniør

Vi har behov for å styrke laboratoriet med en overingeniør som har erfaring med uorganisk kjemisk analyse, rutine- og forskningsrettet laboratoriearbeid; gjerne i oppdragsvirksomhet.

Seksjon for akkrediterte analysetjenester ved NIVA utfører og koordinerer kjemiske analyser i et stort spekter prøvetyper. Analysevirksomheten ved seksjonen er akkreditert i henhold til ISO 17025. Våre analyseresultater er delleveranser i overvåkingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre oppdrag som utføres av forskere ved NIVAs øvrige seksjoner.

Hovedoppgaver

 • Sette opp instrumenter, faglig og teknisk bistand til analytikere ved troubleshooting, og utføre analyser
 • Metodeutvikling og validering, samt vurdere effektivisering av eksisterende metoder
 • Oppfølging av oppgaver innen kvalitetssystemet
 • Være stedfortreder for teknisk ansvarlig og kvalitetsansvarlig
 • Prosjektoppfølging og tett kontakt med interne forskere
 • Kontakt med underleverandører og kunder

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har utdanning innen uorganisk analytisk kjemi/miljøkjemi på masternivå med minst 3 års praktisk erfaring fra metodeutvikling
 • Har erfaring med teknisk drift av instrumenter, som f.eks. IC, ICP-MS og autoanalysatorer
 • Har god forståelse for kvalitetsarbeid i henhold til ISO 17025 eller tilsvarende kvalitetssystemer
 • Har gode IT-kunnskaper (Office-pakken og LIMS)
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig på høyt nivå. Kun søknader på norsk vil bli vurdert

Søknadsfrist: 16.10.2016

>> Les mer og søk stillingen

Sist oppdatert 15.09.2016