Lansering av Miljø21

Norges Forskningsråd tok mot slutten av 2012 initiativ til å få et nytt kunnskapsgrunnlag som basis for å etablere nye satsinger innenfor miljøforskningen. 160 innspill fra forskning, forvaltning og næringsliv dannet grunnlaget for det som har blitt "Miljø21 – Miljø i alt".

Miljø21 omhandler miljøforskning i samspill med samfunnet og er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Forskningsråd og aktører innenfor forskning, forvaltning og næringlivet.

Bred prosess

Aldri har så mange aktører gått sammen om å lage en felles strategisk rapport og anbefale hva miljøforskningen skal prioritere fremover, skriver NFR på sine hjemmesider. Forskningsrådet tok mot slutten av 2012 initiativ til å få et nytt kunnskapsgrunnlag som basis for å etablere nye satsinger innenfor miljøforskningen. Alle som ønsket det kunne si sin mening om hva de mener er viktig for miljøforskningen fremover. 160 innspill fra forskning, forvaltning og næringsliv dannet grunnlaget for den endelige rapporten.

Kjernen i Miljø21 er at økt samarbeid mellom alle som er involvert i miljøforskningen og at en del nye grep er nødvendig for å løse fremtidens samfunnsutfordringer.

Samfunnets utfordringer setter forskningens agenda

Anbefalingene i Miljø21 er et innspill til Forskningsrådets eget arbeid med miljøforskningen, og også til andre aktører innenfor forskning, forvaltning, regjering, næringsliv og organisasjoner. Rapporten gir et bidrag til arbeidet med å trekke opp de lange linjene i norsk miljøforskning, samtidig som den peker på konkrete faglige utfordringer og kunnskapsbehov. Den har grenseflater mot blant annet strategiene HAV21 og Klima21, og gir et bredt forankret kunnskapsgrunnlag for miljøforskningen fremover.

miljoe21.jpg
Greta Bentzen kommenterte Miljø21 under Forskningsrådets konferanse 28. januar 2014. (Foto: Faksimilie NFRs webcast)

Lange tidsserier er avgjørende

Blant innlederne var NIVAs adm. direktør Greta Bentzen. Hun trakk i sitt innlegg frem at overvåkning og lange dataserier er grunnlaget for all miljøforskning.

- Det er utrolig gledelig å se at den problematikken er så nøye omtalt i Miljø21, sa Bentzen.

- Det er det viktigste verktøyet vi har for å registrere endringer i naturen over tid. Vi må ha disse verktøyene for utvikle modeller for å se ting i større sammenheng.

- Det er også en avgjørende ressurs for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

NIVA og Miljø21

NIVA har hatt representanter i to av arbeidsgruppene til Miljø21, og kan identifisere seg med beskrivelsene, behovene, mulighetene og anbefalingene i rapporten. Miljø21 samsvarer godt med NIVAs strategi mot 2020.

- Rapporten gir en bekreftelse på at vann er viktig som ressurs, resipient og økosystem, sa Bentzen.

- Vannforskning står sentralt, og vi må hige etter å være i forskningfronten fremover.

>> Se Greta Bentzens innlegg på NFRs webcast

>> Les rapporten "Miljø21 – Miljø i alt"

Sist oppdatert 17.09.2015