Livet vender tilbake i Akerselva

- Det er svært positivt for fiskeyngelen at døgnflua er tilbake i Akerselva, sier forsker Torleif Bækken i NIVA.

Gjedde registrert i Akerselvas øvre del 26. mai 2011NIVA har gjennomført den tredje undersøkelsen av Akerselva etter klorutslippet i mars. Døgnfluene, som var helt utryddet etter utslippet, er svært viktige arter av bunndyr for økologien i elva, viser den midlertidige rapporten.
- Foreløpig har vi bare registrert sommerarter, så det blir spennende å se hva høstprøvene vil vise, sier Torleif Bækken.

Mat for lakseyngelen

Bækken mener det vil være nok næring i elva for fiskeyngelen som ble satt ut i mai av Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Han tror at denne yngelen vil være tilbake som voksen laks om 5-6 år.

Lite fisk og kreps

Undersøkelsen viste at det fremdeles er lite fisk og kreps i Akerselva.

Sommerbefaringen påviste en liten bestand av den rødlistede elvemusligen.

NIVA leverer en endelig rapport om tilstanden i Akerselva 1. desember i år. Da får vi flere resultater av undersøkelsene om fiskebestanden og vinterpopulasjonen av bunndyr i elva.

Les rapporten: Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva, fase 1 og 2 rapportering 01.09.2011

Sist oppdatert 13.09.2011