Mark Darryn Powell blir ny leder for NIVA Midt-Norge

- Powell har en variert bakgrunn med både praktisk og akademisk arbeidserfaring innen fiskefysiologi og patologi i tillegg til ledererfaring, sier forskningsleder for Akvakultur, Åse Åtland i NIVA.

Mark Darryn Powell tiltrådte som leder av NIVA Midt-Norge 1. november i år. I tillegg til

Mark Darryn Powell
Mark Darryn Powell er ny leder for NIVA Midt-Norge. Foto: Max Lotternes/NIVA

Trondheim, har NIVA avdelingskontorer i Bergen, Grimstad og på Hamar. 

- I løpet av de neste 2-3 årene har jeg en ambisjon om at alle fagsentrene ved NIVA er representert ved avdelingskontoret i Trondheim og at vi kan doble antall medarbeidere innenfor den perioden, sier Powell. I dag er det 9 medarbeidere ved avdelingen.

Powell vil legge vekt på å videreutvikle samabeidet med andre FoU-aktører i regionen, og planene for en samlokalisering med Norsk institutt for naturforskning (NINA) med felles laboratorier er nå klare for realisering. Aqua Nor-messen neste sommer blir også en sentral møteplass.

I tillegg til å være leder av avdelingskontoret, vil Powell blir en del av NIVAs fagekspertise innen akvakultur. - Powell komplementerer de andre forskerne i seksjonen for Akvakultur med sin kompetanse innen patologi med spesialisering på kunnskap om gjeller, sier Åtland.

Powell har en solid akademisk bakgrunn med en omfattende internasjonal publisering. Han har erfaring fra Canada og Australia, i kombinasjon med NIVAs erfaring fra Chile og England gir dette et godt internasjonalt nettverk for akvakultur-gruppen.

Fra 2007-2012 var Powell professor ved Universitetet i Nordland, og har også jobbet ved Universitetet i Newfoundland i Canada og Universitetet i Tasmania i Australia. Han har praktisk næringserfaring fra akvakulturanlegg i Australia og egen virksomhet med fokus på produksjonsledelse og teknikker for resirkulering av vann i akvakultur.

Kontaktpersoner:
Forskningsleder og leder NIVA Vestlandsavdelingen, Åse Åtland, tel. 901 47 510
Seniorforsker og leder NIVA Midt-Norge, Mark Darryn Powell, tel. 982 94 087

Sist oppdatert 17.09.2015