Vansjø-Hobølvassdraget er et næringsrikt lavlandsvassdrag og størstedelen av nedbørfeltet ligger under den marine grense. Nedbørfeltet er på 690 km2 og jordbruk drives på rundt 15 % av arealet. Resten av arealet i nedbørfeltet er hovedsakelig skog.

 

Kontakt:

Raoul-Marie Couture

Sist oppdatert 17.09.2015