Fakta: Mikroplast

Mikroplast er små plastpartikler (1ɥm – 1 mm) som stammer blant annet fra bildekkslitasje, husholdningsartikler, industrielle prosesser og gjennom slitasje av overflater laget av eller belagt med plast, for eksempel kunstgress. De fleste av disse partiklene oppstår i urbane områder. I de fleste utviklede regioner ender urban avrenning til slutt opp i renseanlegg for avløpsvann.

Kontakt:

Luca Nizzetto, forsker, NIVA.

Sist oppdatert 02.11.2016