Miljøgifter venstremeny

"Bruk og utslepp av miljøgifter fører med seg ein alvorleg og langsiktig trussel mot miljø og helse for komande generasjonar. Regjeringa sitt mål er at utslepp og bruk av stoff som utgjer ein alvorleg trussel mot helse og miljø, kontinuerleg skal bli redusert, slik at utsleppa er stansa innan 2020"

- Klima- og Miljødepartementet

 

Kontakt NIVA om miljøgifter

Morten Schaanning

Sist oppdatert 17.09.2015